Personregister (Feb - Fha)

Febo, Amanda Josephina (1871-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Anna Lovisa (1861-1903) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Anton Evald (1900-1975) ansedel2.png

Febo, Axel Einar (1898-1993) ansedel2.png

Febo, Carl Johan (1867-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Daniel (1776-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Gustaf (1877-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Gustava Danielsdtr (1823-) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Ida Fredrika (1880-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Johan Vallfrid (1895-1962) ansedel2.png

Febo, Johanna Danielsdtr (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Johanna Matilda (1864-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Karl Johan (1892-) ansedel2.png

Febo, Peter Danielsson (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Signe Albertina (1888-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Febo, Wilhelmina (1874-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Fehrling, Kristina (1861-)

Feldtman, Anna Elvira (1885-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Feldtman, Didolf Konstantin (1889-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Feldtman, Emma (1867-1868) ansedel2.png ansedel2.png

Feldtman, Gustaf Leonard (1879-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Feldtman, Karl Johan (1877-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Feldtman, Selma Kristina (1875-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Felth, Lars Magnus (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Felth, Lars Olsson (1789-) ansedel2.png

Felth, Stina Maria Larsdtr (1847-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ferdell, Elsa Linnéa (1903-1986) ansedel2.png

Ferm, Brita Cajsa Andersdtr (1828-) ansedel2.png

Ferm, Johan Petter Johannesson (1853-1888) ansedel2.png ansedel2.png

Ferneborg, Hanna Margareta (1903-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Ferneborg, John Vilhelm (1900-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Ferneborg, Ragnhild Jeanette (1896-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Ferneborg, Rut Ingeborg (1898-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Ferneborg, Wilhelm Rudolph (1872-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Anna Lisa (1827-) ansedel2.png

Fernström, Anna Maja (1830-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Augusta (1834-1897) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Carl Erik (1803-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Carolina (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Charlotta (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Christina Catharina (1805-1875) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Eva Maria (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Fredrik (1777-1846) ansedel2.png

Fernström, Gustafva Elisabeth (1815-1816) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Gustava (1837-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Hindrik (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Lovisa (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Sophia Carolina (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Fernström, Wilhelmina (1821-) ansedel2.png

Fhager f Jakobsn, Ellen (1887-1987) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager f Persson, Marcus Rune (1984-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager f Rosén, Ida Maria (1987-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Amalia (1881-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Anders Daniel Christian (1985-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Ann-Kristin (1962-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Anna Kajsa (1923-2009) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Anna-Stina (1949-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Axel Sigfrid (1878-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Barbro Margareta (1947-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Bengt Erling Axel (1950-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Björn Wilhelm (1986-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Carl (1889-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Carl Daniel (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Carl Ragnar Sigfrid (1975-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Claes Eric (1954-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Claes Jacob (1983-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Dag Johan (1977-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Daniel Joakim (1979-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, David Andreas Olin (1980-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, David Tomas Kristoffer (1987-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Ebba Märta Gunvor (2015-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Edvard (1916-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Einar (1920-1995) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Emmy Johanna (1981-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Eric Alexander (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Eric Vilhelm (1920-2013) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Erik Benjamin Gustav (2005-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Evelyn (1962-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Gertrud Magdalena (1951-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Gun Ingrid Monica (1946-) ansedel2.png

Fhager, Gun-Britt Marianne (1954-) ansedel2.png

Fhager, Gunnel Margareta (1926-2001) ansedel2.png

Fhager, Gustaf Andreas (1990-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Gustav Emil (1982-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Hans Benny (1951-) ansedel2.png

Fhager, Harry Rune (2017-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Inga Margret (1951-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Inger Margareta (1953-) ansedel2.png

Fhager, Ingrid Madeléne (1980-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Irene Marita (1957-) ansedel2.png

Fhager, Jeanette Kristina (1973-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Johan (1886-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, John Josef (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Josef (1921-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Josef Carl Gustav (1953-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Kajsa (1917-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Karin Margareta (1979-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Karl Samuel (1975-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Karl-Olof (1913-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Konrad (1891-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Lars-Olof (1959-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Linn Valborg (2003-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Lisbeth Florence (1922-1997) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Lydia (1886-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nathanael (1894-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Lennart Benjamin (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Ossian (1883-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Ove (1948-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Sören (1947-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Tore (1924-2003) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Tore (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Nils Torgny (1977-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Olof (1914-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Olof, Andreasson (1849-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Ove Tobias (1974-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Ragnhild (1956-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Rakel Gunilla (1952-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Sigfrid (1918-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Sonja (1921-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Svea Karin (1955-) ansedel2.png ansedel2.png

Fhager, Ulla-Britt (1947-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.