Personregister (Svä - Sör)

Svärd, Anders Petter Olofsson (1840-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Anna Elida (1891-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Anna Stina Olofsdtr (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Carl Olofsson (1848-1849) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Ella Maja Olofsdtr (1842-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Johan Alfred (1862-) ansedel2.png

Svärd, Karl Erik (1890-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Maja Stina Olofsdtr (1837-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Svärd, Olof (1812-) ansedel2.png

Swahn, Siri Karolina (1857-) ansedel2.png

Swensdotter, Anna (1815-) ansedel2.png

Swensdotter, Katherina (1827-1881) ansedel2.png

Swensdotter, Kristina (1836-1887) ansedel2.png

Swensdtr Engström, Sara (1831-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Swensson, Anders (1834-1885) ansedel2.png

Swensson, Carl (1833-) ansedel2.png

Swensson, Johannes (1825-1881) ansedel2.png

Swensson, Olof (1814-) ansedel2.png

Swensson, Swen (1802-) ansedel2.png

Sylvén, Johan Fredrik (1849-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Sylwén, Ines Carolina (1848-1941) ansedel2.png

Säf Svensson, Anders (1824-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Säf, Adina Charotta (1886-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Säf, Andreas (1808-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Säf, Anna Sofia (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Säf, Sven (1796-1855) ansedel2.png

Säfblad, Johan Herman Reinhold (1885-1964) ansedel2.png

Säfblad, Vigo Einar Emanuel (1891-1958) ansedel2.png

Säfström, Anders August (1834-) ansedel2.png

Säfström, Carl Edvard (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Säfström, Lars Johan (1849-1916) ansedel2.png

Säfström, Matthias (1779-) ansedel2.png

Säll, Karl Yngve (1880-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Säll, Klara (1849-1919) ansedel2.png

Särnström, Anna Viktoria (1882-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Särnström, Esther Sofia (1888-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Särnström, Gustaf (1849-1931) ansedel2.png

Särnström, Ruth Elin Theresia (1885-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Särnström, Signi Charlotta (1880-) ansedel2.png ansedel2.png

Sättelius, Margareta Christna ((..1774)-) ansedel2.png

Sääf f Karlsson, Ida Maria (1885-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Söderberg, Anna Cajsa (1814-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderberg, Anna Elisabeth (1871-1939) ansedel2.png

Söderberg, Karl Filip (1893-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Söderberg, Lars Johan (1860-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Söderberg, Maria (1777-) ansedel2.png

Söderberg, Maria Fredrika (1825-1876) ansedel2.png

Söderberg, Olof Anderssn (1760-1831) ansedel2.png

Söderblom, Anny Fredrika (1888-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Söderblom, August Larsson (1860-) ansedel2.png

Söderblom, Erik Gustaf (1891-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Söderblom, Karl August (1884-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Söderblom, Oskar Wilhelm (1893-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Carl Albert (1850-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Carl Johan (1818-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Edit (1900-1974) ansedel2.png

Södergren, Erik Johan (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Johan Alfred (1859-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Johanna Theresia (1867-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Mathilda Cathrina (1853-1880) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Södergren, Vilhelmina Sigfrida Matilda (1881-1954) ansedel2.png

Söderholm, Klara Josefina (1853-) ansedel2.png

Söderlund, Anders (1861-1927) ansedel2.png

Söderlund, Anna (1889-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Bengt Heribert (1896-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Botolf Petter (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Carl (1867-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Carl Birger (1897-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Erik (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Ingeborg Maria (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Jacob (1802-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Jacob Johannes (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Lars Philippus (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderlund, Sigrid Helena (1857-1929) ansedel2.png

Söderman, Augusta (1860-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderman, Johan Erik (1823-1892) ansedel2.png

Söderstedt f Larsdotter, Mathilda Albertina (1843-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Alma Johanna (1892-1982) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Amanda Matilda (1866-1945) ansedel2.png

Söderström, Anna Lydia (1876-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Britta Maria Olofsdtr (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Emma Karolina Olofsdtr (1882-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Jakob Petter (1861-1946) ansedel2.png

Söderström, Johan August (1854-) ansedel2.png

Söderström, Johan Emil (1882-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Johan Fredrik (1861-1930) ansedel2.png

Söderström, Mathias (1840-) ansedel2.png

Söderström, Olof Eriksson (1828-1897) ansedel2.png

Söderström, Olof Olofsson (1852-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Söderström, Salomon Emanuel (1881-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Söderstöm, Johan Oskar (1881-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Sörensson Utbult, Anders Oskar (1896-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Sörensson Utbult, Andreas (1848-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Sörensson Utbult, Ivar Benedictus (1887-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Sörensson Utbult, Olga Alexandra (1892-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Sörensson Utbult, Olle August (1881-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Sörensson Utbult, Selma Olivia (1885-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Sörensson Utbult, Ulla Märta Alexandra (1930-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Sörensson, Håkan ()

Sörnell, Sophia Elisabeth (1847-1932) ansedel2.png

Sörqvist, Carl Wilhelm (1876-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Sörqvist, Elin Mathilda (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Sörqvist, Olof Alfred (1849-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.