Personregister (Gre - Gun)

Gren, Johannes (1793-) ansedel2.png ansedel2.png

Gretasdotter, Ester Maria (1890-) ansedel2.png

Grude, Edit Alfhild Evelina (1894-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Grude, Gustaf Arvid (1891-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Grude, Johan Otto Hadar (1897-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Grude, Julia Maria (1884-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Grude, Oscar Amandus (1888-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Grundberg, Gustava Olivia (1833-) ansedel2.png

Gråberg, Alida Olivia (1864-1917) ansedel2.png

Gråberg, Christina "Stina" (1799-) ansedel2.png

Gråberg, Johan (1846-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Gråberg, Lisa (1792-) ansedel2.png

Gråberg, Nils (1782-) ansedel2.png

Gråberg, Olof (1818-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Grönberg, Albertina Hedda (1840-1920) ansedel2.png

Gröning, Elsa Lena (1832-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gröning, Lars (1805-) ansedel2.png

Grönqvist, Per Olof (1817-1856) ansedel2.png

Guastafsdotter, Alma Sara Christina (1880-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsdotter, Helena (1773-) ansedel2.png

Gudmundsdotter, Margareta (1771-) ansedel2.png

Gudmundsson, Carl (1773-) ansedel2.png

Gudmundsson, Elias (1789-) ansedel2.png

Gudmundsson, Gunhard Paulus (1885-1974) ansedel2.png

Gudmundsson, Johan Elis Gudmund (1912-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsson, Johannes (1773-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsson, Jonas (1766-) ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsson, Nils (1771-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsson, Rut Ingar Maria (1928-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gudmundsson, Solveig Elisabeth (1938-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gudmunsson, Nils (1778-1856) ansedel2.png

Gullbrandsdotter, Britta (1753-1839) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gullbrandsdotter, Elin (1751-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gundensson, Olof (1769-1821) ansedel2.png

Gunnar, Adam (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Augusta Maria (1883-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Carl Ludvig (1866-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Charlotta Mathilda (1875-1878) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Emil Hadrian (1880-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Gustaf Ferdinand (1869-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Ingeborg (1887-1887)

Gunnar, Jan August (1873-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Lars Petter (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Mathilda (1839-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Olaus (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnar, Robert (1885-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnare, Erik Ersson (1796-) ansedel2.png

Gunnare, Erik Walfrid (1872-1949)

Gunnare, Karl Gustaf (1883-)

Gunnarsdotter, Anna (1754-(..1792)) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1779-)

Gunnarsdotter, Anna (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1805-1878) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1814-1840) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1816-1896) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Anna (1843-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Annica (1769-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Annicka (1768-1814) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Brita (1753-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Brita (1783-1839) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Catrina (1821-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Elin (1777-1851) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Elin (1801-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Elisa (1816-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Elisabeth (1779-1827) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Helena (1788-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Ida (1860-) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Johanna (1815-1815) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Katarina (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Kerstin (1799-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Maria (1777-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsdotter, Rangela (1718-1786) ansedel2.png

Gunnarsdotter, Stina (1814-) ansedel2.png

Gunnarsson, Abraham (1822-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Anders (1814-1899) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Andreas (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Bernt Gunnar Ingemar (1934-) ansedel2.png

Gunnarsson, Carl (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Carl Petter (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Elias (1812-1883) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Gabriel (1820-)

Gunnarsson, Gabriel (1820-1898) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Gustaf (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Hans (1792-1841) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Helge (-1718)

Gunnarsson, Johan August (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Johan Ferdinand (1899-1988) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Johannes (1807-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Johannes (1807-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Jonas (1822-) ansedel2.png

Gunnarsson, Jonas Erik (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Lars (1792-1871) ansedel2.png

Gunnarsson, Lars (1794-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Lars Gunnar Mikael (1966-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Magnus (1818-) ansedel2.png

Gunnarsson, Maria (1853-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Marina Elisabet (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Olof (1794-1848) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Petter (1775-1824) ansedel2.png

Gunnarsson, Svante (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1728-1795) ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1783-) ansedel2.png

Gunnarsson, Sven (1802-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gunne, Hilmer (1889-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Gunne, Hilmer (1891-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Gunne, Hulda Adela (1897-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Gunne, Johannes (1894-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Gunne, Sigrid (1900-1981) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.