Personregister (Mår - Nic)

Mård, Anders (1750-) ansedel2.png

Mård, Ella Andersdtr (1782-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mård, Johanna (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Mård, Johannes (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Mård, Karin Andersdtr (1775-1842) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Anna (1772-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Anna Josefina (1865-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Annika ((..1704)-) ansedel2.png

Mårtensdotter, Catharina (1766-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Ingeborg (1793-1871) ansedel2.png

Mårtensdotter, Johanna (1801-) ansedel2.png

Mårtensdotter, Kjasa (1823-) ansedel2.png

Mårtensdotter, Maja (1730?-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Maria (1768-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensdotter, Selma Fredrika (1873-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Anders (1780-) ansedel2.png tavla1.png

Mårtensson, Andreas (1826-1878) ansedel2.png

Mårtensson, Anna Lovisa Valborg (1894-1983) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Bertil ()

Mårtensson, Gustaf Fredrik (1868-) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Gustaf Martin Sigfrid (1896-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Hans ()

Mårtensson, Joan ()

Mårtensson, Johan Leonard (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Johan Paul (1893-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Johannes (1836-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Lars (1720?-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Petrus ()

Mårtensson, Signe Ingeborg (1898-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Mårtensson, Örjan ()

Möllberg, Carolina (1823-) ansedel2.png

Möllberg, Ingrid Kajsa (1831-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möllberg, Johannes (1799-) ansedel2.png

Möllberg, Maria Katarina (1873-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möllberg, Sven (1844-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller f Andreasson, Olof (1850-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller f Gustafsson, Andreas (1818-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Anna (1727-) ansedel2.png

Möller, Anna Johanna (1847-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Anton (1862-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Berndt Henric (1820-) ansedel2.png

Möller, Brita (1883-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Carl Oscar (1880-1961) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Clara Bernhardina (1867-) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Eleonora (1864-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Erik Fritzson (1720-) ansedel2.png

Möller, Gustaf (1843-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Gustaf Axelius (1882-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Göta Henrietta (1869-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Helena (1891-1978) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Ingrid (1894-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Johan Hilmer (1888-1889) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Johanna (1853-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Johanna (1886-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Josefina (1859-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Katarina (1889-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Knut Mauritz (1870-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Möller (1885-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Olof (1891-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Möller, Paulina (1878-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörck, Ally Kamilla (1920-2007) ansedel2.png

Mörck, Gustaf (1808-1883) ansedel2.png

Mörck, Johan Natanael (1843-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörck, Karl Gustaf (1868-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Ada Wilhelmina (1871-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Adolf (1836-1894) ansedel2.png

Mörk, Amada Charlotta (1860-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Anders (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Anders Gustaf (1873-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Andreas (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, August (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Charles Enok Adrian (1886-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Emma Josefina (1865-1933) ansedel2.png

Mörk, Hanna Viktoria (1886-) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Ida Sofia (1866-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Mörk, Johannes (1824-1908) ansedel2.png

Mörk, Olof (1847-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Mörkberg, Eric (1729-) ansedel2.png


NIlsdotter, Christin (1772-) ansedel2.png

Nathanaelsdotter, Lena ((..1728)-) ansedel2.png

Nathanaelsson, Magnus (1805-) ansedel2.png

Nattsén, Andreas Laurentius Teodor (1851-1921) ansedel2.png

Nehlin, Doris Ingeborg (1898-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Ellen Gunilborg (1892-) ansedel2.png

Nehlin, Elna Isidora (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Johanna Elisabet (1892-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Lars ()

Nehlin, Lars Nilsson (1863-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Malena (1870-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Nils Artur Harald (1890-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Nehlin, Selma Elvira (1888-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Nelsson, Johan Arvid (1889-1977) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nemtsinkoff, Ericsson, Laila (1933-) ansedel2.png

Nemtsinkoff, Harri Antero (1950-) ansedel2.png

Nemtsinkoff, Valentina (1921-)

NiIsdotter, Britta Maria (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Nicander, Anna Maria (1758-1819) ansedel2.png

Nicklasdotter, Agneta (1824-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasdotter, Anna Britta (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasdotter, Anna Johanna (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasdotter, Helena (1811?-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasson, Andreas (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasson, Carl (1808-1887) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nicklasson, Lars (1804-) ansedel2.png

Nicklasson, Sven (1797-) ansedel2.png

Niclasdotter, Sarha Christina (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Niclasson, Hans (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Niclasson, Isaq (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Niclasson, Lars Edvard (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Nicolausdotter, Mathilda (1850-1918) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.