Personregister (Töy - Vig)

Töyrä, Isak Jakob (1847-) ansedel2.png


Udd, Anders (1786-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Udd, Anna Olivia (1818-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Udd, Britta Lovisa (Bratt) (1844-1881) ansedel2.png

Udd, Johan August (1842-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Uddenberg, Arthur (1857-)

Uddström, Nils Olsson (1786-1829) ansedel2.png

Uddström, Olof (1802-) ansedel2.png

Uhr, Carolina Charlotta (1855-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Charlotta Nicolina (1843-(1878..1885)) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, David (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Edla Mathilda (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Gustaf (1845-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Johan Joakim (1844-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Johan Niklas Wilhelm (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Uhr, Johanna Maria (1808-) ansedel2.png

Uhr, Nils (1847-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ulfström, Nils Nilsson (1824-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ullgren, Jan Dan (1797-)

Ullgren, Magnus (1792-1833)

Ullgren, Nicklas (1774-)

Ullholm Philipsson, Elfrida (1875-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Ullman, Gustaf (1819-)

Ullman, Jonas Jansson (1853-) ansedel2.png

Ullman, Signe Helena (1908-) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Anna Maria (1842-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Carl Gustaf (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Carl Otto (1848-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Erik (1810-) ansedel2.png

Ullström, Fredrik Ferdinand (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Ida Elisabeth (1860-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Johan Fridolf (1858-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Johanna (1855-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Johannes (1846-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Ullström, Maria Håkansdtr (1826-1894)

Ullström, Nils Gustaf (1850-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Unger, Anders (1836-1910)

Unger, Axel Bernhard (1870-1936) ansedel2.png

Unger, Fredrik Bernhard Nikolaus (1849-1922)

Urbansson, Sven (1700?-1749) ansedel2.png

Utbult, Alexander (1844-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Anders (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Anna (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Anna Britta (1791-) ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Aron (1809-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Beata Elisabeth (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Bryngel (1792-) ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Malena (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Olof (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Pehr (1765-) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Petronella Sofia (1838-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Sören (1808-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Zacharias (1773-) ansedel2.png tavla1.png

Utbult, Zacharias (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Utbult, Zacharias (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Uttberg, Ann-Louise (1963-) ansedel2.png


Vadman, Sigrid Karolina (1878-1929) ansedel2.png

Vahlberg, August Teofron (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Vahlberg, Jenny Maria (1900-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Vahlberg, Karl Fridolf (1893-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Valberg f Eliasdotter, Augusta (1862-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Valentin, Artur Vitalis (1881-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Vall, Eric (1790-) ansedel2.png

Vallberg, Agnes Cathrina (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vallberg, Erik Bernhard (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Vallberg, Lars Erik (1850-) ansedel2.png

Vallenberg, Karolina (1824-) ansedel2.png

Vallin, Gustaf Emil (1876-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, August Edward (1876-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Axel (1865-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Carl Gustaf (1871-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Emma Charlotta (1878-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Hilda Sophia (1867-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Johan Emil (1863-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Johan Fridolf (1873-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Vedelin, Karl Johan (1881-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vedlund, Tea Elisabeth (1888-1970) ansedel2.png

Venghed, Harry Veng (1918-2001) ansedel2.png

Vennström, Ester Ottilia (1912-1989) ansedel2.png ansedel2.png

Vennström, Karl Elof (1910-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Vennström, Vilma Ulrika (1908-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Vernersson, Anders (1709-) ansedel2.png

Vernersson, Carl (1717-) ansedel2.png

Vernersson, Erich (1727-) ansedel2.png

Vernersson, Lars ()

Vernersson, Lars (1724-) ansedel2.png

Vester, Alma Albertina (1878-1947) ansedel2.png

Vesterberg, Elin (1881-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vesterberg, Frank Ivan (1900-1973) ansedel2.png

Vesterberg, Ida (1879-1904) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vesterlund, Anders (1774-1804) ansedel2.png

Vesterlund, Anna (1873-1904) ansedel2.png

Vicker, Anders Hansson (1770-) ansedel2.png

Vicker, Anna Andersdtr (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Vicker, Cajsa Andersdtr (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Vicker, Hans Andersson (1797-) ansedel2.png ansedel2.png

Vicker, Ingeborg Andersdtr (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Videlin, Anders Petter (1839-) ansedel2.png

Vidman, Emma Catharina Jansdtr (1823-) ansedel2.png

Vig, Hulda Eugenia Kristina (1877-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Vigius, Britta Cajsa (1749-)

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.