Personregister (Kro - Kru)

Kron, Karl Viktor (1862-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Krona, Anders Persn (1788-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kronberg, August Andersson (1860-1911) ansedel2.png

Kronberg, Ellen (1887-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kronberg, Erik (1779-) ansedel2.png

Kronberg, Ture Valfrid (1895-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund f Jonasson, Nils (1784-) ansedel2.png

Kronlund, Alexander Nilsson (1823-1894) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund, Anna Lisa (1830-1830) ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund, Brita Maria (1815-) ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund, Johannes (1818-) ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund, Peter Andreas (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Kronlund, Sven Niclas (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Kroon, Karl Gustaf (1879-) ansedel2.png ansedel2.png

Kropp, Albert Herman (1890-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Kropp, Axel Wilhelm (1893-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Kropp, Christina Elisabeth (1874-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Kropp, Karl Petter (1885-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Kropp, Kristina Elisabet (1881-1894) ansedel2.png ansedel2.png

Krusberg Wilja, Peter (1764-1795?) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse Jansdtr, Stina (1789-) ansedel2.png

Kruse, Alfred (1842-1893) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Alfred Wilhelm (1871-1871) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Alfred Wilhelm (1873-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Andreas (1867-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Anna (1777-1817) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Anna (1795-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Anna Alfrida (1880-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Anna Kristina (1877-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Anna Maria (1879-1880) ansedel2.png

Kruse, Anna Sophia (1866-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, August (1880-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, August Albert (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, August Edvard (1873-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Axel Werner (1875-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Britta (1805-1881) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Britta (1823-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Cajsa Charlotta (1856-1860) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Carl Johan (1869-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Carl Johan (1870-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Charlotta Maria (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Christoffer ((..1774)-)

Kruse, Christoffer (1836-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Daniel ((..1714)-) ansedel2.png

Kruse, Daniel (1772-1839) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Daniel (1798-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Daniel (1813-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Daniel (1856-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Daniel Danielsson (1734-1791) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, David (1781-) ansedel2.png

Kruse, Denis (1815-1854) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Einar Valdemar (1898-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Elida Fredrika (1890-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Elin Wilhelmina (1877-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Elin Wilhelmnina (1873-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emil (1875-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Charlotta (1878-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Karolina (1880-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Kristina (1875-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Maria (1868-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Emma Mathilda (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Ernst Albin (1898-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Ester Teresia (1893-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Fredrik (1870-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Frida Kristina (1884-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Gossebarn (1874-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Gustaf Alfred (1883-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Gustaf Hjalmar (1886-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Gustaf Hjalmar (1890-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Håkan (1829-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Håkan (1862-1898) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Ida Emilia (1881-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1780-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1808-1845) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1842-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1848-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan (1870-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Danielsson (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Erik (1869-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Hindrik (1864-1896) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Magnus (1854-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Petter (1861-1867) ansedel2.png

Kruse, Jan Petter (1872-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Petter (1872-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Petter (1875-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Petter (1878-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jan Pettersson (1844-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jenny Kristina (1892-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johan (1865-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johanna Augusta (1861-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johanna Elisabet (1889-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johanna Maria (1899-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Johanna Matilda (1877-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jonas (1785-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jonas (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jonas (1845-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Jonas (1857-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Karl David (1896-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Karl Helmer (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Karl Johan (1882-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Korona Sofia (1896-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Kristoffer (1880-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Lena (1778-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Lena (1813-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Lisa (1753-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Lisa (1798-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Lovisa (1874-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Magnus Danielsson (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maja Lisa (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria (1752-1804) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria (1780-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria (1781-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria Cajsa (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria Danielsdtr (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria Katarina (1885-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria Kristina (1872-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Maria Lisa (1826-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Matilda (1871-1956) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Naemi Maria (1895-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Olaus (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Olivia Matilda (1892-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Olof (1783-1788) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Olof (1866-1892) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Oskar (1882-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Pehr (1823-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Per (1867-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Per Alfred (1877-1892) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Per Christoffersson (1798-) ansedel2.png

Kruse, Per Johan (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Petter (1799-1847) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Petter (1812-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Rut Emilia (1891-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Selma Siofia (1871-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Sigfrid Valdemar (1897-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Signe Hedvig Lydia (1893-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Sophia (1867-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stig Bror Alf (1904-1992) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina (1806?-1810) ansedel2.png

Kruse, Stina (1828-1908) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina Cajsa (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina Danielsdtr (1775-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina Danielsdtr (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina Lisa (1847-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Stina Lisa (1867-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Svante (1877-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Svante Alexius (1900-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Kruse, Viktor Emil (1885-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Dick Claes-Johan (1970-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Ester Ingrid Iréne (1947-) ansedel2.png

Krusensjö, Gunvor Karin Margareta (1948-) ansedel2.png

Krusensjö, Hans-Ove (1969-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Jim Claes-Niclas (1974-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Maria Annette (1971-) ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Nils Hasse Torbjörn (1945-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Krusensjö, Sten-Inge (1948-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.