Personregister (Ell - Eng)

Elling, Hindrich (1757-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Elling, Maria (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Elling, Nils (1790-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ellström, Emma (1852-) ansedel2.png

Elofsdotter, Annica (1746-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Elofsdotter, Annika (1794-1823) ansedel2.png

Elofsdotter, Catharina (1750-1811) ansedel2.png

Elofsdotter, Ella (1709-1775) ansedel2.png

Elofsdotter, Karin (1796-) ansedel2.png

Elofsdotter, Kerstin (1787-) ansedel2.png

Elofsdotter, Kerstin (1833-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Elofsdotter, Malin (1706-1706)

Elofsdotter, Maria (1730-1803) ansedel2.png

Elofsdotter, Maria (1764-) ansedel2.png

Elofsdotter, Sara Johanna (1837-1902) ansedel2.png

Elofsson, Anders Gustaf (1829-1891) ansedel2.png

Elofsson, Bengt (1703-)

Elofsson, Carl Emil (1860-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Elofsson, Johanna (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Elofsson, Jonas (1819-) ansedel2.png

Elofsson, Lars (1829-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Elofsson, Lars (1844-) ansedel2.png

Elofsson, Nils (1741-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Elofsson, Sven (1822-1900) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Anna Charlotta (1850-1937) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Anna Charlotta (1854-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Anna Klarissa (1836-) ansedel2.png

Emanuelsdotter, Beata Mathilda (1868-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Johanna (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Maja Stina (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Maria Lisa (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Stina Maria (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsdotter, Thilda (1865-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Anna Lisa (1929-) ansedel2.png

Emanuelsson, August (1843-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Emma Charlotta (1871-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Erik Axel Bertil (1923-1985) ansedel2.png

Emanuelsson, Johan (1854-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Johan (1869-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Johan August (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Johan Vilhelm (1869-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Johanna (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Klas Samuel (1859-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Maja Johanna (1983-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Nils (1834-) ansedel2.png

Emanuelsson, Petter (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Sara Elvira (1875-1887) ansedel2.png ansedel2.png

Emanuelsson, Sven (1799-1883) ansedel2.png

Emanuelsson, Sven Gunnar Conny (1950-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Emilsson, Karl Gustaf Walentin (1885-1942) ansedel2.png

Emmasdotter, Berta Emilia (1895-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Emundsdotter, Anna (1727-) ansedel2.png

Emundsson, Olof (1729-) ansedel2.png

Enarsdotter, Brita (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsdotter, Brita (1766-) ansedel2.png

Enarsdotter, Maja (1768-) ansedel2.png

Enarsson, Anders (1683-1743) ansedel2.png

Enarsson, Anders (1746-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsson, Erich (1755-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsson, Erich (1760-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsson, Hans (1769-) ansedel2.png

Enarsson, Jonas (1763-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsson, Lars (1765-) ansedel2.png

Enarsson, Lars (1771-) ansedel2.png

Enarsson, Sven (1750-) ansedel2.png ansedel2.png

Enarsson, Sven (1753-) ansedel2.png ansedel2.png

Enerot, Alfred Johanssn (1861-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engberg, Jan Petter Johansson (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Engberg, Maja Lisa (1816-) ansedel2.png

Engberg, Viktor Herman (1885-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engblom, Johannes Anderssn (1841-1908) ansedel2.png ansedel2.png

Engelbertsdotter, Ingeborg (1732-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engelbertsdotter, Margreta (1736-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engelbertsson, Lars (1743-1800) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engelbrecht, Wilhelmina Engel (1831-1903) ansedel2.png

Engelbrecktsdotter, Eli (1769-) ansedel2.png

Engelbrekt, Erik (1829-) ansedel2.png

Engelbrekt, Ida Maria (1865-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engelbrektsdotter, Anna (1782-) ansedel2.png

Englund, Christopher (1870-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Englund, David (1894-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Englund, Isaak (1852-(1881..1884))

Englund, Per Olof (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Englund, Petrus (1898-) ansedel2.png ansedel2.png

Englund, Rut Elisabet (1896-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Engman, Anders Peter (1829-1900) ansedel2.png

Engman, Anna (1780-1818) ansedel2.png

Engström, Anna (1755-) ansedel2.png

Engström, Anna Kristina (1866-) ansedel2.png

Engström, Anna Lovisa (1865-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Augusta (1859-1926) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Carl (1791-) ansedel2.png

Engström, Carl Albert (1852-1910) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Carl August (1870-) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Carl Johan (1863-1863) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Carl Otto (1823-) ansedel2.png

Engström, Cyprianus Hjalmar (1881-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Edvin Albert (1908-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Erik Johan (1834-1918) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Erik Johan (1875-1958) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Frank Anton Jean (1895-) ansedel2.png

Engström, Hulda Karolina (1887-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Hulda Maria (1900-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Ida Maria (1877-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Jan (1750-) ansedel2.png

Engström, Jan (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Jan Petter (1870-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Johan Hjalmar (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Johan Otto (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Johanna Axelina (1869-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Johanna Kristina (1890-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Johanna Matilda (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Karl Albert (1883-1926) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Karl Evald (1905-2001) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Karl Knut (1897-) ansedel2.png

Engström, Karl Oskar (1898-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Engström, Kristina Aqvilina (1836-1915) ansedel2.png

Engström, Maria Karolina (1863-1938) ansedel2.png

Engström, Per Erik Perssn (1832-1908) ansedel2.png

Engvall, August (1868-) ansedel2.png

Engvall, August Ragnar (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.