Personregister (Wiv - Zet)

Wivegg, Anna Maria Johansdtr (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Wivegg, Christian Gottleib (1768-) ansedel2.png

Wivegg, Fredrik (1786-) ansedel2.png

Wivegg, Henrik (1773-) ansedel2.png

Wivegg, Jan Fredrik Johansson (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Wivegg, Johan Gotfrid (1766-1837?) ansedel2.png ansedel2.png

Wivegg, Johan Gottfrid (1793-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wivägg, Per Alfrid (1834-) ansedel2.png ansedel2.png

Wollmarsson, Pehr (1787-) ansedel2.png

Wolme, Anders Joel (1881-1967) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Woungeredt, Anders Gustaf (1831-) ansedel2.png ansedel2.png

Woungeredt, Joh. Gustaf (1800-) ansedel2.png

Wrede, Helena Christina (1793-) ansedel2.png

Wuopio Johansson, Adam (1818-) ansedel2.png

Wåhl, Sven Ersson (1815-) ansedel2.png

Wåhlbeck, Nils () ansedel2.png

Wåhlberg, Sara (1789-) ansedel2.png

Wård, Olof Anderssn (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Anders (1796-) ansedel2.png

Wännerdahl, Anders Johan (1876-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Anders Rudolf Evergistus (1826-) ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Anna Charlotta (1877-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Arvid Endorus Verner (1840-1907) ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Bror Anders (1951-) ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Bror Christian (1879-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Bror Åke (1918-2000) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Edla Christina Victoria (1829-) ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Frans Kristian Alexis (1838-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wännerdahl, Inger Maritza (1915-1971) ansedel2.png

Wännerdahl, Karin Maria (1951-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärd, Anders Olsson (1778-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Anders (1762-) ansedel2.png

Wärme, Anders (1788-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Anders (1795-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Carl (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Frans Julius Leopold (1859-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Jan (1771-) ansedel2.png

Wärme, Jan (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Otto (1811-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Wärme, Stina Maria (1798-) ansedel2.png ansedel2.png

Wärn, Carl Wilhelm Johansson (1834-1907) ansedel2.png

Wäst, Johannes Andersn (1809-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Wäst, Lars (1829-1908) ansedel2.png

Wästerberg, Jonas (1756?-1818)

Wästmark, Merta G (1793-) ansedel2.png

Wätter, Matilda Sofia (1859-) ansedel2.png


Yllander, Johan Viktor August (1821-1910)

Yngström, Emma Carolina (1842-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Yngström, Jonas (1817-) ansedel2.png

Ytterman, Frans Eric (1854-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Ytterman, Johan Eric (1811-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png


Zacariasdotter, Anna Cajsa (1779-) ansedel2.png ansedel2.png

Zacariasdotter, Catharina (1782-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zacariasdotter, Greta (1774-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zacariasdotter, Lisa (1770-) ansedel2.png ansedel2.png

Zacariasson, Jan (1763-1796) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zachariasdotter, Britta (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Zachariasson, Carl Magnus (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Zachrisson, Knut Jesper (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Anna Margareta Carolina (1836-1864) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Britta Maja (1820-) ansedel2.png

Zackariasdotter, Catharina (1789-)

Zackariasdotter, Eva Cajsa (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Ingrid (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Johanna Sophia (1850-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Maria Christina (1851-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasdotter, Stina Maria (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Carl Johan (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Göran Jacob (1831-1917) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Jan (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Johan (1854-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Lars (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackariasson, Lars Gustaf Conrad (1828-) ansedel2.png

Zackrisson f Andersson, Märta Sofia (1907-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Andreas (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Axel Richard (1902-1987) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Björn Uno (1954-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Börje (1808-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Paulus (1765-1803) ansedel2.png

Zackrisson, Rikard Mattias (1970-) ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Svante Emil (1872-1952) ansedel2.png

Zackrisson, Uno (1929-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zackrisson, Åsa Helena (1961-) ansedel2.png ansedel2.png

Zacrisdotter, Eva (1761-1845) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zacrisdotter, Stina (1758-1787) ansedel2.png

Zakrisson, Lars (1765-1822)

Zandén, Sven Edvin (1867-) ansedel2.png

Zettergren, Anna (1770-1836) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Anna Kristina (1964-) ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Elna Dagny Charlotta (1909-1996) ansedel2.png

Zettermark, Frans Johan (1908-1989) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Hans Johan (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, John Åke (1945-) ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Rolf Arne (1932-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Sara Margareta (1968-) ansedel2.png ansedel2.png

Zettermark, Vera (1931-) ansedel2.png

Zetterqvist, Agnes Maria (1887-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Agnes Valborg Edit Maria (1908-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Aron Bernhard (1880-1880)

Zetterqvist, Carl Wilhelm (1864-1875)

Zetterqvist, Carolina (1850-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Hanna (1886-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Ida Maria (1884-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Karin Alexandra (1903-2000) ansedel2.png

Zetterqvist, Karl Bernhard (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Karl Johan (1848-) ansedel2.png

Zetterqvist, Maria (1866-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Per Johan (1836-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Sofia (1887-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterqvist, Teodor (1867-) ansedel2.png ansedel2.png

Zetterström, Augusta Josefina (1861-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Zetterström, Erik Gustaf () ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.