Personregister (Esa - Fal)

Esaiasdtr Tegnér, Anna Göthilda (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Esbjörnsdotter, Anna (1719-) ansedel2.png ansedel2.png

Esbjörnsdotter, Emma (1705-) ansedel2.png

Esbjörnsdotter, Maria (1789-) ansedel2.png

Esbjörnsson, Anders (1662-1702) ansedel2.png

Esbjörnsson, Anders (1713-) ansedel2.png ansedel2.png

Esbjörnsson, Dan (1711-) ansedel2.png

Esbjörnsson, Erich (1717-) ansedel2.png

Esbjörnsson, Hans (1726-) ansedel2.png

Esbjörnsson, Ivan (1707-) ansedel2.png

Espelin Andreasson, Johannes (1841-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Evaldsson, Anders ()

Everth, Lisa (1792-) ansedel2.png

Everth, Per (1789-1790) ansedel2.png

Evertsdotter, Inggerd (1741-) ansedel2.png

Evertsdotter, Karin (1706-)

Evertsdotter, Kerstin (1700-) ansedel2.png

Ewert, Jan Carlsson (1798-) ansedel2.png ansedel2.png


Fager, Måns (1733-) ansedel2.png ansedel2.png

Fager, Olof Månssn (1786-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fager, Per Månsson (1783-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagerlind, Maria Augusta (1831-) ansedel2.png

Fagersson, Fridolf (1880-1969) ansedel2.png

Fagrell, Abraham (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Abraham (1859-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Abraham Jansson (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Anders Johan (1875-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Anna (1842-1891) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Anna (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Anna Amalia Andersdtr (1900-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Anna Matilda (1891-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, August Olsson (1851-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Axel (1889-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Cajsa (1790-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Christian (1846-1910) ansedel2.png

Fagrell, Dagmar Florentina Andersdtr (1899-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Elin Maria Augustdtr (1883-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Emil (1888-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Eva Augusta (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Frans (1854-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Frans (1883-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Franz (1869-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Gustaf (1867-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Gustaf (1869-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Gustav (1820-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Hanna Lovisa (1876-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Hilda Amalia (1884-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Hildus Valborg (1892-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Ida (1869-1924) ansedel2.png

Fagrell, Ida Kristina (1880-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Inez Hildegard (1889-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Jan (1776-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johan August (1879-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johan August (1880-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johan Emil (1878-) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johanna Matilda (1872-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johannes Gustaf (1842-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Johannes Jansson (1813-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Julia Maria (1874-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Karl Adrian (1884-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Karl Gustaf (Johan) (1877-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Karl Johan (1872-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Karl Johan (1877-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Lisa Pettersdtr (1851-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Magnus (1784-1855) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Maria (1770-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Maria Jansdtr (1809-1870) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Maria Johannesdtr (1851-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Maria Lovisa (1873-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Mathilda Johansdtr (1865-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Naemi (1880-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Nanny Axelina (1899-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Olof Jansson (1825-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Oskar (1898-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Pehr (1774-) ansedel2.png

Fagrell, Peter Magnusson (1821-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Petter (1742-) ansedel2.png

Fagrell, Petter (1806-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Sophia Jansdtr (1846-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Stina Jansdtr (1801-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Sven Verner (1894-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Tilda (1868-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fagrell, Viktor (1885-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Fahlkranz, Hilda (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Fahlkranz, Maria Nilsdtr (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Fahlkranz, Nils (1825-) ansedel2.png

Falck, Adolf Theodor (1894-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Alfred (1880-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Amanda Lovisa (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Anna (1900-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Anna Sophia (1870-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, August (1862-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Axel Wilhelm (1870-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Carl Johan (1871-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Carl Simon (1866-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Cecila (1860-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Charlotta Mathailda (1860-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Ellen Nilsdtr (1895-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Emma Natalia (1892-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Erik Johan (1873-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Ester (1892-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Ester Johanna (1886-1954) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Eva Mathilda Larsdtr (1865-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Filip Theodor (1896-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Frank Henrik (1899-1924) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Hilda Maria (1881-1941) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Hulda (1898-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Ida Kristina (1885-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Ida Nilsdtr (1897-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Johanna (1856-1860) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Johannes (1825-)

Falk, Johannes (1864-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Johannes (1876-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Karin Maria (1912-) ansedel2.png

Falk, Karl Filip (1894-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Karl Johan (1900-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lars (1795-1873) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lars (1821-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lars (1849-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lars Johan (1897-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lena Maria (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lisa Mathilda (1854-1859) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Lovisa (1868-1950) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Maria Justina (1896-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Mathilda Johanna (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Nils (1864-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Olga (1893-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Olof (1852-1860) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Oskar (1880-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Per August (1872-1939) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Sofia (1899-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Stina Maria Persdtr (1850-1874) ansedel2.png

Falk, Sven Gustaf (1919-) ansedel2.png

Falk, Wilhelm (1863-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Falk, Wilhelm (1865-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Fall, Lisa Cajsa Andersdtr (1842-1920)

Fall, Signe Paulina (1889-1970) ansedel2.png

Fallgren, Anna Cajsa (1829-1903) ansedel2.png

Fallgren, Bertha Sofia (1898-1986) ansedel2.png

Fallqvist, Anna Britta (1842-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Carl Johan (1872-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Christopher Olofsson (1845-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Edit Kristina (1905-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Ester Naemi (1899-1934) ansedel2.png

Fallqvist, Fredrik Pettersson (1834-1919) ansedel2.png

Fallqvist, Hilma Maria (1881-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Jan Ulrik (1881-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Kristoffer (1878-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Maria Fredrika (1873-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fallqvist, Oskar (1874-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Fallström, Jan Herman (1896-1917) ansedel2.png

Faltin, Auguista (1864-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.