Personregister (Åbe - Åhm)

Åberg, Amalia Johanna (1875-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Anders Evald (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Anders Reinhold (1888-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Anna (1790-) ansedel2.png

Åberg, Anna Gustafva (1841-) ansedel2.png

Åberg, Anna Johanna (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Anna Sofia (1890-1954) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Anna Teresia (1897-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, August Wilhelm (1864-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Carl Jakob (1802-1899) ansedel2.png

Åberg, Carl Olof (1885-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Catharina Sofia (1862-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Charlotta Wiktoria (1835-)

Åberg, Clara (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Eliabeth Catharina (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Elin Johanna (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Emanuel (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Erik Hjalmar (1893-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Gretha Sophia (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Guataf (1850-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Gustaf Albert (1872-1883) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Johan Ferdinand (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Karl Anton (1837-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Karl Johan (1861-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Maria Albertina (1886-) ansedel2.png ansedel2.png

Åberg, Martin (1831-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åbergh, Stina Cajsa (1825-) ansedel2.png

Åbrandt, Selma Katarina (1863-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Anna Emilia Elisabet (1894-1968) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Elin Annie (1899-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Emma Sophia (1826-)

Ågren, Erik Richard (1888-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Ester Ottlilia (1897-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Frans Bernhard (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Fridolf Waldemar (1896-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Gustaf Wiktor (1897-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Hildur Vitoria (1885-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Johan Emil (1863-1937) ansedel2.png

Ågren, Johan Robert (1886-) ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Johan Viktor (1850-) ansedel2.png

Ågren, Karl Oskar Rudolf (1892-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Lisa (1780-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Nils (1794-) ansedel2.png

Ågren, Nils Georg (1890-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ågren, Selma Viktoria (1879-1962)

Åhgren f Östergren, Elsa Maria (1896-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhgren, Ingrid Birgitta (1924-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhgren, Josef August (1847-) ansedel2.png

Åhgren, Nils Albin (1893-1942) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhgren, Nils Herman Sigvard (1925-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhlsberg, Sebina Maria (1861-) ansedel2.png

Åhlström, Jan ES (1793-1825) ansedel2.png

Åhman, Algot (1868-)

Åhman, Anna Charlotta (1856-1857) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Anna Charlotta (1865-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Anna Christina (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Anna Sofia (1857-1901) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Anton (1860-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Arne Bengt-Göran (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Artur Reinhold (1876-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Astrid Linnéa (1897-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, August (1828-1888) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, August (1839-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Bo Göran (1942-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Bo Mikael (1967-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Britt Kristina (1960-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Carl Leonard (1864-1865)

Åhman, Charlotta (1823-) ansedel2.png

Åhman, Christina (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Ellen Sofia (1889-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Emma Gustava (1854-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Erene Marianne (1926-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Erik Georg (1919-2005) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Erik Gustaf (1840-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Erik Henrik (1829-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Eva Elisabeth (1948-) ansedel2.png

Åhman, Fredrika (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Fritz Valfrid (1893-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Georg Natanael (1887-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Gottfrida Axelina (1873-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Gulli Maria (1917-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Hedvig Elisabeth (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Hedvig Naëmi (1885-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Henric (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Hilda Charlotta (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Hulda Viktoria (1884-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johan Vitalis (1855-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johanna (1830-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johanna Elisabeth (1846-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johanna Fredrika (1860-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Johannes (1819-) ansedel2.png

Åhman, Josef Natanael (1892-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Karin Lilian (1938-) ansedel2.png

Åhman, Karl Gustaf Adolf (1897-1972) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Karl Oskar (1871-1881) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Karl Teodor (1886-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Karl Vigert (1889-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Kasper (1843-1919) ansedel2.png

Åhman, Kjell Jörgen (1952-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Lars Hansson (1788-1842) ansedel2.png

Åhman, Lars-Erik Arne (1963-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Lotten Wiktoria (1880-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Maja Lisa (1844-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Maja Stina (1834-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Matilda Gustafva (1858-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Mats Arne (1954-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Nils (1793-1840) ansedel2.png

Åhman, Nils Georg (1890-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Olaus (1809-1882) ansedel2.png

Åhman, Oskar Rudolf (1882-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Pehr Magnus (1839-1922) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Per-Arne Mikael (1956-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Peter Magnus (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Petronella (1856-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Sture Arne Elon (1929-1975) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Sture Erik Georg (1945-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Svante (1857-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Sven Niklolaus (1834-1852) ansedel2.png ansedel2.png

Åhman, Thure Fredrik (1843-) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.