Personregister (Eli - Eli)

Eliasdotter, Ada (1872-1904) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ada Sofia (1861-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Agnes Elisabeth (1897-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Alma Berhardina (1864-1954) ansedel2.png

Eliasdotter, Anna (1785-) ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Charlotta (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Emilia (1888-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Kristina (1889-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Maria (1841-)

Eliasdotter, Anna Maria (1850-1930) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Matilda (1868-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Stina (1794-) ansedel2.png

Eliasdotter, Anna Stina (1857-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Augusta (1856-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Britta Stina (1843-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Carin (1818-) ansedel2.png

Eliasdotter, Catharina (1745-1798)

Eliasdotter, Cathrina (1811-1875) ansedel2.png

Eliasdotter, Charlotta (1870-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Christina (1803-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Christina (1815-) ansedel2.png

Eliasdotter, Dagny Maria (1909-2001) ansedel2.png

Eliasdotter, Elfrida (1855-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Elmine (1861-)

Eliasdotter, Elvida Kristina (1871-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Emma Christina (1858-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Emma Christina (1858-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Greta (1790-1805) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Greta (1810-1872) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Hanna (1867-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Hanna Charlotta (1873-1930) ansedel2.png

Eliasdotter, Hilda Carolina (1847-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ida Matilda (1887-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ida Serafia (1893-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Inga Stina (1855-1858) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ingeborg (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Inger (1826-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ingrid (1794-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna (1805-) ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna (1824-) ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna Christina (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Johanna Sofia (1854-1905) ansedel2.png

Eliasdotter, Karin (1798-1862) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Katarina (1815-) ansedel2.png

Eliasdotter, Kristina (1806-1891) ansedel2.png

Eliasdotter, Kristina (1823-1823) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Lisa (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Maja (1804-1805) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Maria (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Maria Gretha (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Mathilda (1858-1860) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Matilda (1868-1935) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Ruth Elisabeth (1885-1895) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Sofia (1852-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Tilda (1859-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Vilhelmina Fredrika (1853-) ansedel2.png

Eliasson Höglund, Carl Peter (1819-1906) ansedel2.png

Eliasson, Aino ((..1795)-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Albert Ivar (1895-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Alfred (1857-) ansedel2.png

Eliasson, Alfrida Aurella (1897-1992) ansedel2.png

Eliasson, Amadeus (1824-) ansedel2.png

Eliasson, Anders (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anders (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anders (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anders (1829-) ansedel2.png

Eliasson, Anders Håkan (1967-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anders Peter (1868-1946) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anders Petter (1837-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Andreas (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Andreas (1844-1847) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anna Elisabeth (1876-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anna Fredrika (1888-1964) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anna Hedvig (1891-1976) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anna Kristina (1887-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Anna Signe Ingeborg (1903-1990) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Arvid (1879-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1844-) ansedel2.png

Eliasson, August (1847-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1862-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1869-1870) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1874-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, August (1889-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Axel Pontus (1895-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Berta Evelina (1896-1968) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Britta Charlotta (1925-2006) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Bror Gustaf David (1893-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Carl Anton (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Carl Erik (1861-1923) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Carl Johan (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Christian (1829-) ansedel2.png

Eliasson, Dagmar Gunhild (1896-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Edvin Hjalmar (1895-1985) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Elna Maria (1892-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Elon Gunnar (1922-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Emil (1872-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Eric (1817-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Eriik (1888-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Erik Linus (1891-1957) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Erik Verner (1898-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Ernst (1859-1860)

Eliasson, Georg Gustaf Salomon (1887-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Gunnar Stefan (1964-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Gustaf (1850-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Gustav (1845-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Hans (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Helga Sofia (1889-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Henrik (1852-1852)

Eliasson, Hilda Maria (1886-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Hildur Viktoria (1893-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Ivan Bernhard (1894-1973) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Jan (1730-1787) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Jan (1774-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Jan (1780-)

Eliasson, Jan (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Jan Olof (1851-1906) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Janne (1866-1873) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Janne (1870-1886) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johan (1848-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johan Amandus (1880-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johan Anton (1849-1849) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johan August (1858-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1816-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1832-) ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1832-1892) ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1839-) ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1845-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1851-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Johannes (1859-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, John Birger (1891-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, John Edvin (1891-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Karl (1883-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Karl Edvin (1884-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Karl Gunnar (1915-1990) ansedel2.png

Eliasson, Karl Ivar Pontus (1890-1891) ansedel2.png

Eliasson, Klara Elisabet (1892-1993) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Lars (1826-1909) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Linus (1865-1950) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Magnus (1847-) ansedel2.png

Eliasson, Newton Alger (1873-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Niclas (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Nils (1807-1807) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Nils (1821-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Nils Gösta Elof (1904-1919) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Olof (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Olof (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Olof (1823-) ansedel2.png

Eliasson, Oskar (1880-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Oskar Hjalmar Ivan (1875-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Per August (1862-1938) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Per Magnus (1844-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Petter (1735-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Rudolf (1877-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Signe Isabella (1881-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Sigrid Augusta (1891-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Sigrid Ingeborg Charlotta (1885-1977) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Simon Petrus (1893-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Svante (1848-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Svante Alfred (1865-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Sven David (1898-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Sven Gustaf (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Tommy Roland (1959-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Viktor (1881-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Viktor Andrén (1898-1971) ansedel2.png ansedel2.png

Elind, Augusta (1848-1930) ansedel2.png

Elisdotter, Johanna (1830-) ansedel2.png

Elisdotter, Kristina (1828-1905) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.