Personregister (Lat - Lil)

Lathi, Hulda Maria (1879-) ansedel2.png

Laurin, Kajsa Maria (1851-) ansedel2.png

Laursdotter, Maria Carolina (1896-1988) ansedel2.png

Laursen, Jerry Lennart (1990-) ansedel2.png ansedel2.png

Laursen, Pernilla Johanna (1988-) ansedel2.png ansedel2.png

Laursen, Poul Lennart (1957-) ansedel2.png

Lax Larsdotter, Maria (1835-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lax, Alma Josephina (1862-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Lax, Augusta (1858-1920)

Lax, Fredrik (1852-)

Lax, Hindrik Jansson (1832-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lax, Hulda Elisabet (1894-) ansedel2.png ansedel2.png

Lax, Jan Jansson (1793-1842) ansedel2.png

Lax, Johan (1850-) ansedel2.png

Lax, Johan Wilhelm Hindiksson (1859-1864) ansedel2.png ansedel2.png

Leander-Bergvall, Elsa Vilhelmina Persdtr (1899-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Leandersdotter, Alice Bertha Leonora (1893-1940) ansedel2.png ansedel2.png

Leandersdotter, Anna Elin Elisabet (1888-1976) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leandersdotter, Anna Elisabet (1892-1970) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leandersson, Algot Werner (1893-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Leandersson, David Elof Leonard (1895-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leandersson, Johan Ivar (1897-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leandersson, Karl Arvid (1896-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Leandersson, Paul Peter Valdemar (1891-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leckström, Anders August (1832-1903) ansedel2.png ansedel2.png

Leckström, Clara (1846-) ansedel2.png

Leckström, Johan (1761-1823) ansedel2.png

Leckström, Johan (1786-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leckström, Maria (1789-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Ledin, Pehr Gustaf (1853-1918) ansedel2.png ansedel2.png

Leijer, Anna Charlotta Mariana (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Leijer, Anna Maria Lovisa (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Leijer, Axel Ferdinand (1826-1909) ansedel2.png

Leijer, Jesper Karl Axel (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Lejon, Jöns Peter Carlsson (1815-) ansedel2.png

Lejström, Anna Vilhelmina (1859-1899) ansedel2.png

Leksell, Albertina Katrina (1881-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Leksell, Anders Fredrik (1878-1960) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Leksell, Anna Maria (1880-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Leksell, Erik Andersson (1854-1937) ansedel2.png

Leksell, Johanna Kristina (1888-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Leksell, Margareta Berhardina (1884-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Lenasson, Jan Peter (1854-)

Lénberg, Anna Karolina (1855-1884) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Emma Nicholina (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Engar Wilhelm (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Erik Göran (1808-) ansedel2.png

Lénberg, Frans Gustaf (1846-1923) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Hilda Olivia (1857-1932) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Maria Lovisa (1844-1930) ansedel2.png ansedel2.png

Lénberg, Selma Eugenia (1850-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Lengberg, Anders (1726-)

Lennstrand, Greta Dolores (1908-1988) ansedel2.png

Lennstrand, Hans Jörgen (1972-) ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Kurt Arne (1939-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Maj Ingalill (1934-) ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Sven Olof (1936-2009) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Thomas Olof (1969-) ansedel2.png ansedel2.png

Lennstrand, Ulla Margareta (1940-) ansedel2.png ansedel2.png

Lethenström, Johan Petter (1845-1909) ansedel2.png ansedel2.png

Lethenström, Maria (1805-1898)

Lethenström, Olof (1816-) ansedel2.png

Letterström, Johanna (1803-) ansedel2.png

Levander, Harry Bernhard (1919-2001) ansedel2.png

Levedal, Anton Julius (1857-1916) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Levedal, Ernst Felix Emanuel (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Levedal, Gerda Dorotea Charlotta (1884-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Levedal, Lars Mathias (1827-) ansedel2.png

Levedal, Lars Ragnar Julius (1886-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Levedal, Laura Matilda (1864-1946) ansedel2.png ansedel2.png

Levedal, Lydia Nanna Antonia (1889-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Levin, Jon Petter (1801-)

Levinsson, Elin Maria (1892-1957) ansedel2.png

Lid, Carl Fredrik Larsson (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Lid, Lars (1819-1855) ansedel2.png

Lidberg Persson, Olof (1750-1830) ansedel2.png

Lidbäck, Hilma Augusta (1838-1881) ansedel2.png

Lidbäck, L (1812-)

Lidén, Bror Arvid (1877-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Lidén, Erik Waldemar (1875-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Lidén, Oskar Linus (1870-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Lider, Anna Greta (1844-1927)

Lider, Lovisa (1865-1962) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liedström, Johan (1831-)

Lilja, Anders (1766-) ansedel2.png

Lilja, Anders Anderssn (1816-1910) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Anders Wilhelm (1884-) ansedel2.png

Lilja, Andreas (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Anna Adelia (1877-1957) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Astrid Ingegärd (1926-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Augusta Elisabeth (1849-1921) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Beata Elisabeth (1806-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Charles Robert (1859-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Eleonora Charlotta (1852-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Fritz Oskar (1866-1898) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Gerda Alfrida (1861-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Hilda Maria (1875-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Hilda Sofia (1888-1956) ansedel2.png

Lilja, Johan Fredrik (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Johanna Maria (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Johannes (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Josefina Charlotta (1856-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Karl Johan Teodor (1893-1929) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Lars Peter (1818-) ansedel2.png

Lilja, Lydia Levantina (1863-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Mathilda Theresia (1880-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Peter Magnus (1801-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilja, Robert (1815-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liljeberg, Augusta Mathilda (1823-1891)

Liljebjörn, Britta Kajsa (1819-) ansedel2.png

Liljedahl, Rickard Valentin (1897-1960)

Liljedal, Frans Johan (1882-) ansedel2.png

Liljeström, Jon (1810-1836)

Liljevall, Alma Sofia (1877-1878) ansedel2.png

Liljevall, Aron (1871-1949) ansedel2.png ansedel2.png

Liljevall, Charlotta Mathilda (1852-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liljevall, Emma Sophia (1857-) ansedel2.png ansedel2.png

Liljevall, Karl Johan (1874-1949) ansedel2.png

Liljevall, Lars Johan (1855-) ansedel2.png ansedel2.png

Liljman, Anders (1842-1865) ansedel2.png ansedel2.png

Liljman, Anna Maria (1797-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liljman, Eva Lena (1805-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Liljman, Jan (1834-)

Liljman, Johanna (1802-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Liljman, Stina Cajsa (1792-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lilljman, Carl Gustaf (1827-1827) ansedel2.png ansedel2.png

Lilljman, Eva Wilhelmina (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Lilljman, Jan (1791-1830) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lilljman, Olof (1795-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Lillman Jansdtr, Lisa (1790-1810) ansedel2.png ansedel2.png

Lillman, Anders (1800-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.