Personregister (Myr - Mån)

Myrgren, Anna Lisa (1868-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myrgren, Harald Leander (1897-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Myrgren, Ida Maria (1899-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Myrman, Christoffer (1712-)

Myrman, Eva Stina (1742-) ansedel2.png

Myrman, Gustaf ((..1800)-) ansedel2.png

Myrman, Johannes (1786-) ansedel2.png

Myrman, Karl August (1867-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myrman, Karl Hadar Isidor (1895-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myrman, Lisa Cajsa (1741-) ansedel2.png

Myrman, Lovisa Ulrika (1750-) ansedel2.png

Myrman, Mimmy Maria Dettafina (1894-1920) ansedel2.png ansedel2.png

Myrman, Ruth Theresia Karolina (1893-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myrvang, Alla (1905-) ansedel2.png

Myrvang, Inger Margot (1932-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Myrvang, Kristian (1910-) ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1751-1820) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1763-) ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1782-1856) ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1804-1873) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1809-1868) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Anna (1832-1914) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Anna Maja (1804-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Annika (1798-1859) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Britta (1748-) ansedel2.png

Månsdotter, Britta (1767-) ansedel2.png

Månsdotter, Cajsa (1764-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Catarina (1799-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Christin (1733-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Clara (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Elin (1754-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Elin (1801-) ansedel2.png

Månsdotter, Ellicka (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Greta (1781-) ansedel2.png

Månsdotter, Gundla (1694-1772)

Månsdotter, Ingeborg (1723-) ansedel2.png

Månsdotter, Ingeborg (1723-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Ingeborg (1727-) ansedel2.png

Månsdotter, Ingeborg (1750-1782) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Ingeborg (1756-) ansedel2.png

Månsdotter, Ingeborg (1791-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Ingrid (1744-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Ingrid (1781-) ansedel2.png

Månsdotter, Johanna (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Karin (Catharina) (1785-) ansedel2.png

Månsdotter, Karin (1714-) ansedel2.png

Månsdotter, Karin (1720-1780?) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Karin (1747-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Karin (1769-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Karin (1792-) ansedel2.png

Månsdotter, Katrina (1711-) ansedel2.png

Månsdotter, Kerstin ((..1716)-) ansedel2.png

Månsdotter, Kerstin (1752?-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Kerstin (1796-1872) ansedel2.png

Månsdotter, Kjerstin ((..1775)-) ansedel2.png

Månsdotter, Kjerstin (1750-1828)

Månsdotter, Kjerstin (1775-) ansedel2.png

Månsdotter, Kristina (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Kristina Maria (1846-1942) ansedel2.png

Månsdotter, Lena (1765-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Lena Cajsa (1798-) ansedel2.png

Månsdotter, Lena Gretha (1800-) ansedel2.png

Månsdotter, Lena Stina (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Lisa (1809-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Maja (1726-1804) ansedel2.png

Månsdotter, Maja (1782-) ansedel2.png

Månsdotter, Margareta ((..1705)-) ansedel2.png

Månsdotter, Margreta (1749-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Maria (1797-) ansedel2.png

Månsdotter, Maria (1819-1879) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Marta (1748-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Stina (1762?-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter, Stina (1763-1839) ansedel2.png

Månsdotter, Stina (1811-1812) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Adam (1674-1709)

Månsson, Anders ((..1740)-) ansedel2.png

Månsson, Anders (1704-1729) ansedel2.png

Månsson, Anders (1733-) ansedel2.png

Månsson, Anders (1741-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Anders (1743-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Anders (1754-) ansedel2.png

Månsson, Anders (1765-) ansedel2.png

Månsson, Anders (1775-) ansedel2.png

Månsson, Anders (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Anders (1789-1867)

Månsson, Anders (1819-) ansedel2.png

Månsson, Andreas (1776-) ansedel2.png

Månsson, Andreas (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Bengt (1715?-) ansedel2.png

Månsson, Carl (1713-)

Månsson, Eric (1748-1808) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Erik (1716?-1790) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Erik (1780-1837) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Evert (1739-) ansedel2.png

Månsson, Gessle ()

Månsson, Gessle (1725?-(1762..1775)) ansedel2.png

Månsson, Gunnar (1784-) ansedel2.png

Månsson, Ingeborg (1769-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Ivan ()

Månsson, Jan (1745-) ansedel2.png

Månsson, Jan (1751-) ansedel2.png

Månsson, Jan (1770-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Jan (1793-1871) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Joan (1656?-1706)

Månsson, Johannes (1767-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Johannes (1772-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Johannes (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Jon (1730-) ansedel2.png

Månsson, Jonas (1732-) ansedel2.png

Månsson, Jonas (1736-) ansedel2.png

Månsson, Jonas (1756-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Jonas (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Jonas (1814-1882) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Lars (1752-) ansedel2.png

Månsson, Lars (1753-1824) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Lars Magnus (1810-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Magnus (1816-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Magnus (1836-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Måns (1833-) ansedel2.png

Månsson, Nils (1760-) ansedel2.png

Månsson, Olof (1677-1773?)

Månsson, Olof (1721-1795?) ansedel2.png

Månsson, Olof (1744-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Olof (1761-1845) ansedel2.png

Månsson, Olof (1794-1875) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Pehr (1775-(1781..1783)) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Per ()

Månsson, Peter (1743-1778) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Petter (1772-1833) ansedel2.png

Månsson, Petter (1791-) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Sven (1724-1803) ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Sven (1757-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Månsson, Sven (1767-) ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.