Personregister (Bla - Bod)

Blad, Anders Andreassn (1792-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bladh, Tekla Amalia Johansdotter (1883-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Blank, Britta Lovisa Danielsdtr (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Blank, Carl Johan Danielsson (1835-) ansedel2.png ansedel2.png

Blank, Jakob Gustaf Danielsson (1830-) ansedel2.png ansedel2.png

Blixt, Andreas Johanssn (1830-1915) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blixt, Gustav Bengtsson (1828-) ansedel2.png

Blixt, Johannes Johanssn (1802-1872) ansedel2.png

Blixt, Johannes Johanssn (1821-1900) ansedel2.png ansedel2.png

Blixt, Kristina Johansdotter (1825-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blixt, Maria Johansdtr (1828-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Blom Johansson, Anton (1871-) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Anders (1786-) ansedel2.png

Blom, Anders (1874-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Anders Verner Engelbrekt (1891-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Anna Lisa Andersdotter (1862-1945) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Anna Stina (1815-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Anna Stina (1820-) ansedel2.png

Blom, Asta Kerstin Linnéa (1933-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, August (1878-1948) ansedel2.png

Blom, Augusta Carolina Gustafsdtr (1840-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Bengt Gustav (1910-1971) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Cajsa Lisa (1808-1886) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Carl ((..1795)-)

Blom, Carl (1778-1856) ansedel2.png

Blom, Carl (1865-1897) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Carl Johan (1870-1943) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Carl Ludvig (1875-1913) ansedel2.png

Blom, Elida Maria (1885-1911) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Emil (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Emil (1868-) ansedel2.png

Blom, Gustaf (1810-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Johan (1826-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Johan Edvard (1882-1966) ansedel2.png

Blom, Karl (1856-1939) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blom, Lisa (1804-) ansedel2.png

Blomberg, Anna Stina (1828-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomberg, Augusta Serafia Olivia (1852-)

Blomberg, Carolina (1832-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomberg, Erik Johan (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomberg, Samuel (1802-) ansedel2.png

Blomgren, Karl Ivar Natanael (1895-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Blomgren, Märta Viola (1896-) ansedel2.png ansedel2.png

Blommengren, Petrus Andersson (1848-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Agda Teresia (1879-1967) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Anders Gottfrid (1883-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Anders Peter Jacobssn (1846-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Anna Maria (1858-) ansedel2.png

Blomqvist, Arvid Severin (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, August (1858-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Axel Egon (1896-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Axel Peter (1867-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Beda (Hilma) Elvira (1870-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Berta Linnéa (1904-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Berta Lovisa (1906-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Bertil Artur (1904-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Dagny Eugenia Isabella (1890-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Einar Melker (1898-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Elin Christina (1985-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Elsa Davida (1903-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Ernst Josef (1888-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Evert (1902-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Gunnar Teofil (1909-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Gustaf Albert (1860-) ansedel2.png

Blomqvist, Hanna Elisabeth (1901-1969) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Harald Leander (1890-1948) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Hulda Fredrika (1874-1879) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Ida Johanna (1888-1955) ansedel2.png

Blomqvist, Ing-Britt Linnéa (1938-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Inga Stina (1853-1927) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Jan Åke (1959-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Johan Fredrik (1852-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Johan Fredrik (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Johan Marcus (1989-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Johanna Albertina (1862-1919) ansedel2.png

Blomqvist, Jon Albin (1872-1906) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Jonas Jonasson (1846-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Karolina (1823-)

Blomqvist, Klas Åke (1937-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Lars Filip (1883-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Lars Larsson (1857-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Lovisa (1864-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Petter Johansson (1825-1866) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Rolf Sigvard (1908-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Rut Hildur (1900-) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Sara Maria (1906-1986) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Sofia (1861-1867) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Stina (1765-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Stina Lisa (1820-) ansedel2.png

Blomqvist, Svante (1866-1949) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Blomqvist, Urban Oscar Wilhelm (1891-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Blomster, Carl (1827-1915) ansedel2.png

Blomster, Helena Emilia (1871-1893) ansedel2.png ansedel2.png

Bobäck, Anna (1792-)

Bobäck, Johanna (1774-1853) ansedel2.png

Bock, Anna (1769-) ansedel2.png

Bodén, Karolina Augusta (1876-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Bodin, Bror Albert (1854-1915) ansedel2.png

Bodin, Eva Margareta (1953-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bodin, Ingrid Margareta (1922-1980) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bodin, Sven Johannes Wilhelm (1884-1970) ansedel2.png

Bodin, Sven Yngve Lennart (1920-2004) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.