Personregister (Frä - Gab)

Fränberg, Anders Johansson (1817-) ansedel2.png

Fränberg, Josefina Maria (1864-1928) ansedel2.png ansedel2.png

Fröberg, Peter Johan (1859-) ansedel2.png

Fröjd, Carl Olofsn (1804-) ansedel2.png

Funke, Anders (1786-) ansedel2.png ansedel2.png

Funke, Carl (1783-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Funke, Ingegerd (1767-) ansedel2.png

Funke, Lars (1734-1799) ansedel2.png

Fur, Ida Josefina (1884-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Furubom, Johanna Katarina (1854-) ansedel2.png

Fältbuss, Jonas (1776-1845) ansedel2.png

Färdig, Olof (1798-) ansedel2.png

Färg, Albert Georg (1853-) ansedel2.png ansedel2.png

Färg, Artur Emil (1849-1917) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Färg, Ebba Theresia (1888-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Färg, Signe Anna Charlotta (1886-1975) ansedel2.png ansedel2.png

Färg, Svante Victor (1884-) ansedel2.png ansedel2.png


Gabrielsdotter, Albertina (1860-1936) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Albertina (1869-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Alma Axelina (1873-1956) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Catharina (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Chatarina (1833-1911) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Lovisa (1853-1916) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Mathilda (1857-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Sofia (1852-1928) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Anna Stina (1825-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Britta Maja (1837-1855) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Christina (1835-1844) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Christina (1838-) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Clara (1849-1849) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Ella (1776-1857)

Gabrielsdotter, Emma (1870-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Emma Christina (1863-1941) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Ida Charlotta (1863-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Ida Josefina (1858-1885) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Ida Maria (1888-1988) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Ida Paulina (1866-1866) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Johanna (1829-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Johanna (1838-1922) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Johanna (1842-1902) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Johanna Fredrika (1857-1928) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Johanna Kristina (1845-) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Katrina (1754-1833) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Kerstin (1787-1870) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Kerstin (1791-) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Kerstin (1811-1882) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Kristina (1830-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Kristina (1834-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Lotta (1842-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Lovisa (1828-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Lovisa (1840-1920) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Maria (1788-) ansedel2.png

Gabrielsdotter, Mathilda (1857-1934) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Mathilda (1859-1901) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Petronella (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Rebecka (1854-1924) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Sanna Davida Elisabeth (1878-1960) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Selma (1859-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Selma Maria (1866-1953) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Selma Serafia (1866-1951) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsdotter, Stina (1794-1876) ansedel2.png

Gabrielsson, Anders (1835-1913) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Anna Judit Emilia (1896-1965) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Aron (1861-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, August (1844-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, August (1845-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Axel Emil (1883-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Bengt (1774-1825) ansedel2.png

Gabrielsson, Carl (1830-1919) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Carl (1833-1884) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Carl (1849-1907) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Carl August (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Carl Fredrik (1794-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Elfida Axenia (1877-1958) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Erik Gustaf (1846-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Erik Gustaf (1873-1876) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Erik Gustaf (1877-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Fredrik (1849-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Gerda Viktoria (1880-1966) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Gustav Emil (1853-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Henrik (1849-1851) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Henrik (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johan Axel Fredrik (1893-1969) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johan Fredrik (1860-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johan Fredrik (1863-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johan Peter (1845-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johannes (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johannes (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johannes (1835-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Johannes (1847-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Jonas (1875-1942) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Karl Otto (1864-1921) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Karl Severin (1869-1944) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Lars (1832-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Lars Magnus (1833-) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Linus (1868-1869) ansedel2.png ansedel2.png

Gabrielsson, Nils (1799-1860) ansedel2.png

Gabrielsson, Otto (1866-1867)

Gabrielsson, Petter (1784-1864) ansedel2.png

Gabrielsson, Sven (1759-1828) ansedel2.png

Gabrielsson, Ture (1855-1945) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2022-12-13 av Rolf Persson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.